Whois compare VPSSIM vs CyberPanel

Hello everybody!

Whois compare VPSSIM vs CyberPanel

Thanks

Comments

 • vpssim chỉ dành cho người dùng quen dòng lệnh hơn thôi bác, và em thấy rất hài lòng với cyberpanel với nhiều mục đích hơn, vấn đề giải nén hiện tại của file manager thì lỗi tiếng việt, hi vọng nó có update sửa điều này
 • edited November 2018
  datecom said:

  vpssim chỉ dành cho người dùng quen dòng lệnh hơn thôi bác, và em thấy rất hài lòng với cyberpanel với nhiều mục đích hơn, vấn đề giải nén hiện tại của file manager thì lỗi tiếng việt, hi vọng nó có update sửa điều này

  ok bác, e dùng cyberpanel và cũng thấy hài lòng
 • datecom said:

  vpssim chỉ dành cho người dùng quen dòng lệnh hơn thôi bác, và em thấy rất hài lòng với cyberpanel với nhiều mục đích hơn, vấn đề giải nén hiện tại của file manager thì lỗi tiếng việt, hi vọng nó có update sửa điều này

  ok bác, e dùng cyberpanel và cũng thấy hài lòng
  Bạn sử dụng nhà cung cấp VPS nào vậy ?
 • PornJavHD said:

  datecom said:

  vpssim chỉ dành cho người dùng quen dòng lệnh hơn thôi bác, và em thấy rất hài lòng với cyberpanel với nhiều mục đích hơn, vấn đề giải nén hiện tại của file manager thì lỗi tiếng việt, hi vọng nó có update sửa điều này

  ok bác, e dùng cyberpanel và cũng thấy hài lòng
  Bạn sử dụng nhà cung cấp VPS nào vậy ?
  Mình xài Upcloud vs Linode
Sign In or Register to comment.
Support CyberPanel CyberPanel Discord

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!